To nejlepsi z oblasti domaci zdravotni pece

To nejlepší z oblasti domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče je pro mnoho pacientů jedinou možností, jak jejich stonání alespoň trochu skloubit s běžným životem. V řadě případů je zbytečné a mnohdy i kontraproduktivní, aby zůstávali v nemocnici. To se týká nejen seniorů, ale pacientů jakéhokoli věku, jejichž stav je stabilizovaný a nevyžaduje nepřetržitou nemocniční péči. Specializované agentury domácí zdravotní péče zajišťují odborné zdravotní služby a pacient je přitom ve svém domácím prostředí. Pacienti jsou tak v lepší psychické pohodě, nejsou vystavování riziku nemocničních nákaz a rekonvalescence je tak rychlejší. Stav pacienta hodnotí ošetřující lékař. Ten také doporučuje a předepisuje domácí zdravotní péči. Je totiž detailně seznámen s anamnézou pacienta a navrhuje pro něj optimální způsob léčby.

V České republice je poměrně dost agentur, které domácí zdravotní péči zajišťují. Jak se v této oblasti zorientovat a podle čeho agenturu vybírat?

  1. Agentura musí mít smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta. To proto, aby mohla být tato péče hrazena ze zdravotního pojištění.
  2. Velmi důležitá je vzdálenost pobočky agentury, a tedy časová náročnost dojezdu zdravotních sester či lékaře.
  3. Rozsah a celková nabídka služeb agentury. Na toto se zaměřit zejména při komplikovanějších stavech, kdy pacient vyžaduje odbornější zdravotní služby. Pokud agentura zajistí všechny požadované služby, je to pro pacienta nejpohodlnější.

Naprostou špičkou v oboru domácí zdravotní péče je agentura ProCare Medical. Zajišťuje pro své pacienty i ty nejnáročnější služby jako je domácí umělá plicní ventilace či domácí parenterální výživa. Navíc se postará i o převozy sanitou, jsou-li potřeba. Účastní se pilotních projektů pro zařazování nových služeb pod domácí zdravotní péči. Jejich pobočky najdete v Praze, v Hradci Králové, v Liberci, v Brandýse nad Labem a v Přibyslavi. Snaží se být svým pacientům co nejblíže a dostát svému krédu, aby co nejvíce pacientů mohlo stonat doma. Veškeré informace naleznete na jejich webových stránkách www.procare.cz.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup