Likvidace nebo recyklace ředidel

Likvidace nebo recyklace ředidel?

Znečištěná ředidla bývají častým odpadem řady výrobních procesů. Majitel společnosti jako původce odpadu je povinen s těmito odpady zacházet dle zákona. V naprosté většině případů však nemusíte ředidla likvidovat, ale lze je recyklovat a znovu pak využít při mycích a čistících procesech v provozu.

Specialista na recyklaci ředidel z výroby Jáchym Vágenknecht upozorňuje, že technologie frakční destilace je jednou ze základní principů pro samotnou recyklaci. Látky jsou od sebe oddělovány na základě rozdílné teploty varu. Takto lze postupně získat jednotlivé složky původní směsi. Samozřejmě při recyklaci vždy záleží na druhu a stupni znečištění, ale recyklovat lze naprostou většinu použitých ředidel. Jáchym Vágenknecht provozuje i portál Likvidace-recyklace.cz, kde naleznete podrobné informace ohledně recyklace ředidel i prodeje recyklovaných ředidel.

Likvidace nebo recyklace ředidel

Povinností producentů nebezpečného odpadu, a tedy i halogenových a nehalogenových ředidel je tyto odpady pečlivě třídit a následně likvidovat. Aby bylo vše v pořádku a vy jste měli vše v souladu se zákonem, budete muset mít ve svém týmu i specialistu na likvidaci odpadů nebo si takového specialistu najmete jako externího poradce. A právě tyto služby poskytuje i Jáchym Vágenknecht. Navrhne vám konkrétní postupy likvidace a recyklace. Vše individuálně tak, aby postupy přesně odpovídaly vašim požadavkům a potřebám, a zároveň bylo vše v pořádku po právní stránce. Více informací o recyklaci ředidel a rozpouštědel naleznete na webových stránkách Likvidace-recyklace.cz.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup