Domácí umělá plicní ventilace neboli DUPV

O co se jedná? Je toto možné i v České republice? Kdo mi dá potřebné informace? To všechno se dozvíte v našem článku. Nejen, že vám vysvětlíme, co taková domácí umělá plicní ventilace obnáší, ale představíme vám i projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny a agenturu domácí zdravotní péče, která pro vás zajistí vše potřebné ohledně DUPV.

Pro pacienty, kteří jsou závislí na umělé plicní ventilaci, je DUPV možností, jak podstatně kvalitněji trávit svůj život, protože nemusí zůstávat v nemocnici. Mohou zůstávat ve svém domácím prostředí, využívat specializovanou zdravotní péči a třeba se i navrátit, alespoň částečně, k původnímu stylu života a práci.

Domácí umělá plicní ventilace může usnadnit život

Nyní v březnu bude vyhodnocován pilotní projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny pro domácí umělou plicní ventilaci v České republice. Do toho projektu bylo zapojeno pouze několik subjektů a celkem bylo v domácí péči 21 pacientů. VZP předpokládá mnohem vyšší počty ventilovaných pacientů, kteří by mohli využívat domácí péče. Subjekty zajišťující DUPV musí splňovat velmi přísná kritéria. Součástí týmu, který se o pacienta stará, musí být lékař se specializací anesteziologie nebo intenzivní medicína a také zdravotní sestra se specializací na intenzivní péči.

Jednou z agentur domácí péče, která se účastnila projektu je i společnost ProCare Medical. Splnila všechny požadavky a nyní má v péči několik ventilovaných pacientů. Výhodou této společnosti je široké portfolio služeb, které pro své pacienty zajišťuje. Nejen tedy DUPV, ale také klasickou domácí zdravotní péči v Praze včetně aplikace infuzí, parenterální výživy a převazů ran, ale také domácí fyzioterapii a převozy sanitním vozem. Společnost sídlí v Praze, ale má i pobočky v Liberci, Benátkách nad Jizerou a Hradci Králové, aby byla pacientům co nejblíže a lépe tak pokryla jejich potřeby.

Pokud jste tedy vy nebo někdo z vašich blízkých odkázán na umělou plicní ventilaci, zeptejte se ošetřujícího lékaře, zda by varianta DUPV nebyla vhodná i pro vás. Doma se určitě budete cítit lépe.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup